Privacy

Privacy- en cookiestatement Nijver

Toepassing Privacy en cookie statement

Wij respecteren uw privacy en daarom vinden wij het belangrijk om uw gegevens goed te beschermen en vertrouwelijk te behandelen. In dit Privacy- en cookiestatement lichten wij toe hoe Nijver omgaat met uw privacy wanneer u gebruik maakt van onze website www.nijver.nl en het platform (hierna gezamenlijk te noemen: de ‘website’).

Wij zijn Nijver

Nijver is hét platform dat u verder helpt bij het onderhouden en verduurzamen van uw woningportefeuille. Waar het maken van investeringsplannen opmaken voorheen honderden uren kostte kan dit nu met een aantal klikken.

Contactgegevens:
Nijver
Landdrostlaan 51
7327 GM Apeldoorn
Postbus 6232
KvK: 06046976

Verwerking van persoonsgegevens en de doelstellingen

Zodra u onze website bezoekt, verwerken wij persoonsgegevens. Nijver verwerkt uw persoonsgegevens met als doel om:
1. met u contact te kunnen opnemen naar aanleiding van een door u verzonden bericht via de website middels het contactformulier.
2. de website goed te laten functioneren, waarbij ook persoonsgegevens voor analytische en trackingdoeleinden worden verwerkt, alsmede om onze marketingactiviteiten uit te kunnen voeren (verwerkingen van persoonsgegevens voor deze doeleinden vinden plaats met behulp van cookies).
3. in de toekomst de website te kunnen optimaliseren en functionaliteiten toe te voegen waar gebruikers naar op zoek zijn.

Grondslagen waarop wij uw persoonsgegevens verwerken

De persoonsgegevensverwerkingen voor de hierboven genoemde doeleinden voeren wij uit op basis van de volgende verwerkingsgrondslagen:
1. De noodzakelijkheid voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Nijver bij de verwerking van uw persoonsgegevens, die in de gegeven omstandigheden zwaarder wegen dan uw privacybelangen (mede gelet op de impact van de verwerking daarop). Deze verwerkingsgrondslag geldt voor de volgende verwerkingen:
1) Het verwerken van persoonsgegevens die van belang zijn om contact met u op te kunnen nemen naar aanleiding van een door u verzonden bericht via de website. In dat verband worden de persoonsgegevens – waar nodig – verwerkt om uitvoering te geven aan uw verzoek en/of opmerking c.q. het naar aanleiding daarvan in gang zetten van een passende actie.
2) Het verwerken van persoonsgegevens (hoofdzakelijk door functionele en analytische cookies die geringe gevolgen hebben voor uw privacy) die nodig zijn voor het optimaal functioneren en exploiteren van onze website. Ons belang is het hebben van de mogelijkheid om de website op de best mogelijke wijze aan te kunnen bieden.
2. Uw toestemming om uw persoonsgegevens – waaronder cookies (anders dan functionele en analytische cookies die geringe gevolgen hebben voor uw privacy) – te mogen verwerken. U heeft te allen tijde het recht om deze toestemming weer in te trekken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de persoonsgegevensverwerkingen op basis van uw toestemming voorafgaand aan de intrekking daarvan.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Nijver bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld, tenzij er een wettelijk langere bewaartermijn geldt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nijver deelt uw persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is om het doeleinde van de verwerking te behalen. Nijver verstrekt uw persoonsgegevens, voor zover noodzakelijk, onder andere aan de volgende categorieën ontvangers:
• de hostingprovider van de website;
• de derde partijen die door Nijver worden ingeschakeld naar aanleiding van de door u via de website uitgezette opdracht;
• de door Nijver ingeschakelde derde partijen die diensten leveren op het gebied van marketing en websiteonderhoud.

Cookies

De website van Nijver maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën (voor het leesgemak hierna gezamenlijk aangeduid als ‘cookies’) om aanvullende gegevens over het gebruik van de website te verzamelen en diensten te verbeteren.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestandjes die tijdens een bezoek aan de website op uw harde schijf worden geplaatst. Dankzij deze cookies hoeft u bij een later bezoek bijvoorbeeld niet opnieuw dezelfde informatie in te voeren of taalinstellingen te kiezen en kan Nijver de algehele gebruikerservaring van de website verbeteren. Nijver plaatst altijd functionele, analytische en tracking cookies die geringe gevolgen hebben voor uw privacy. Toestemming geven kan door bij uw eerste bezoek aan de website bij de cookiemelding op ‘Oke, ik snap het’ te klikken. Dit is echter niet verplicht. Ook als u Nijver geen toestemming geeft voor het gebruiken van dergelijke niet-essentiële cookies, kunt u de website gebruiken. De website zal dan echter niet optimaal werken.

Cookies verwijderen of blokkeren

U kunt de cookies van Nijver te allen tijde verwijderen of blokkeren. Onderstaande links beschrijven per browser hoe cookies geblokkeerd of verwijderd kunnen worden:
Chrome (Cookies wissen, inschakelen en beheren in Chrome - Computer - Google Chrome Help)
Firefox (Cookies wissen, inschakelen en beheren in Chrome - Computer - Google Chrome Help)
Internet Explorer (Cookies wissen, inschakelen en beheren in Chrome - Computer - Google Chrome Help)
Edge (Cookies wissen, inschakelen en beheren in Chrome - Computer - Google Chrome Help)
Safari (Cookies wissen, inschakelen en beheren in Chrome - Computer - Google Chrome Help)

Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens

U heeft het recht bij Nijver een verzoek in te dienen om inzage in welke persoonsgegevens er van u door Nijver via de websites worden verwerkt. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. Bovendien heeft u in sommige gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens via de websites door Nijver. Dat kan voor zover de persoonsgegevensverwerking is gebaseerd op noodzakelijkheid voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen dan wel ten behoeve van direct marketing plaats vindt. Nijver zal dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of u gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. U kunt uw verzoek zenden aan Nijver via contact. Wij kunnen, wanneer u een verzoek tot ons richt, vragen om aanvullende informatie om uw identiteit vast te stellen.

Wijziging van het Privacy- en cookiestatement

Nijver kan dit Privacy- en cookiestatement aanpassen. Dat doen wij bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Wij raden u daarom aan het Privacy- en cookiestatement regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website. De laatste wijziging was op 24 november 2021.

Vragen en klachten

Indien u nog vragen heeft over ons Privacy- en cookiestatement, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kunt ons bereiken via contact. Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze verwerken en wij geen/onvoldoende gehoor geven aan uw bezwaar of verzoek, zoals hiervoor omschreven, dan kunt u een klacht indienen bij ons via de hiervoor genoemde contactgegevens. Indien u daarna van mening bent dat wij u probleem niet hebben kunnen oplossen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nijver logo

Landdrostlaan 51

7327 GM Apeldoorn

Postbus 6232

KvK-nummer: 06046976

Wij maken gebruik van cookies. Door gebruik te maken van de site stem je hiermee in.